KLİNİK LABORATUVAR

• Biyokimya
• Endokrinoloji (Hormon)
• İmmünoloji
• Tümör Markerları (Belirteç)
• İlaç Düzeyleri
• Seroloji
• Hematoloji
• Patoloji
• Genetik
• Mikrobiyoloji
• Patoloji

ENDOSKOPİ

Gastroskopi
Kolonoskopi
Solunum fonksiyon testi.